Reglement Club van 30

Doelstelling:

 • Doelstelling van de Cv30 is het werven van sponsoren die Popkoor Escolum een warm hart toedragen.
 • Door middel van een jaarlijkse donatie van € 30,- stellen deze sponsoren het bestuur van Escolum in staat om activiteiten, investeringen in nieuwe instrumenten of grotere projecten (met name concerten) ten behoeve van de vereniging financieel te ondersteunen waar anders geen financiële middelen voor zouden zijn.
 • Vaststelling van deze activiteiten, investering of projecten gebeurt door het bestuur van de vereniging tijdens de periodieke bestuursvergaderingen.
 • De Cv30 is geen aparte formele juridische vereniging.

Lidmaatschap

 • Iedereen kan lid worden van de Cv30.
 • Lidmaatschap wordt geregistreerd op basis van naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres.
 • De bijdrage per sponsor is minimaal € 30,- per kalenderjaar en wordt gezien als donatie.
 • Als dank voor de donatie wordt de naam en/of logo van de sponsor vermeld op de website van popkoor Escolum.
 • Het lidmaatschap heeft een niet verplichtend karakter maar wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar.
 • Het lidmaatschap verloopt na afloop van het kalender jaar dus per 31 december van het betreffende jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij het lidmaatschap wordt opgezegd.
 • De penningmeester zal bij de start van het kalenderjaar ieder lid een nota sturen met het verzoek om de donatie te betalen (en eventueel te verlengen).
 • In de brief met de nota zal vermeld staan dat men wordt verzocht binnen 30 dagen het bedrag te voldoen.
 • Bij beëindiging van het lidmaatschap, zal de naamsvermelding / logo van de website worden verwijderd.
 • De penningmeester houdt tevens de ledenadministratie bij.
 • Voor de leden van de Cv30 zullen extra voordelen binnen Escolum worden bewerkstelligd, afhankelijk van de aard van de activiteit.
 • De leden van de Cv30 zullen een uitnodiging ontvangen voor de jaarvergadering.

Bestuur

 • De commissie van de Cv30 bestaat uit minimaal drie leden, zijnde het dagelijkse bestuur van Escolum.
 • Er zal jaarlijks financiële verantwoording worden afgelegd door het dagelijks bestuur tijdens de algemene ledenvergadering.

Aanmelden