Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Stichting Jongeregroep Escolum (in dit document vermeld als Escolum) heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze maatregelen staan in deze privacyverklaring.

Gegevensbescherming

Neem je met ons contact op, dan slaan we de door jou opgegeven gegevens en e-mailadres op in een databestand dat voor dat doel is aangemaakt. Dat kan zijn:

– om je aan te melden voor een kooractiviteit.

– voor ontvangst van de nieuwsbrief / whatapp berichten betreffende organisatorische kwesties

Deze gegevens gebruiken wij alleen voor bovengenoemd specifiek doel. Na 2 jaar verwijderen we deze gegevens uit het (digitale en papieren) administratie. Heb je je aangemeld voor Escolum dan sturen we je die toe zolang je je niet afmeldt. We maken deze persoonsgegevens niet openbaar en sturen ze ook niet door aan derden, gegevens worden alleen gedeeld met andere leden, zodat met elkaar contact kan worden gezocht voor verschillende koor gerelateerde zaken.

Beeld- en geluidgegevens

Wanneer we bij een evenement beeld- of geluidopnamen maken, of laten maken, zullen we dat aankondigen aan de deelnemers en bezoekers. Wanneer we gebruik maken van door derden openbaar gemaakt beeld- of geluidmateriaal, zullen we erop toezien dat deze derde-organisatie vergelijkbare privacybeschermende normen in acht neemt.

Diensten aan/van derden

Met elke organisatie waarvan we diensten afnemen, sluiten we een verwerkersovereenkomst. Daarin verklaart deze derde partij de privacyregels van de AVG in acht te nemen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Iedereen van wie we persoonsgegevens (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) verwerken, heeft recht op inzicht, correctie en verwijdering van deze gegevens. Richt je daarvoor tot onze administratie info@escolum.nl. Schrijf je je uit voor Escolum, dan verwijderen we je gegevens uit die database. Uitschrijven kan alleen schriftelijk bij info@escolum.nl of bij een van de bestuursleden.

Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie daarover vind je op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Social media buttons

We willen berichten gemakkelijk delen, en gebruiken daarvoor bij digitale communicatie social media buttons van Facebook en Twitter (tegenwoordig X). Deze werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Op de privacyverklaringen van deze social media kanalen kun je eventueel lezen wat zij met de verzamelde informatie doen.

Jaarlijkse check

We verifiëren jaarlijks of ons privacybeleid nog in overeenstemming is met de AVG. Vind je ons privacybeleid niet correct, dan ontvangen we graag een bericht hierover, zodat we het beleid kunnen verbeteren.

Naam en plaats organisatie: Stichting Jongerengroep Escolum, Elsloo

Datum: 09-01-2024