Organisatie

Bij Escolum zijn diverse taken momenteel als volgt verdeeld.

Naam

Taken

Wim Thomassen

Voorzitter

Actiecommissie

Jenny Konings

Penningmeester

Muziekcommissie

Anja Lardinois

Secretaris

Saskia Dols

Ondersteuning penningmeester

Valerie van Hooren

Optredens
Laadploeg coördinatie

Aktiviteitencommissie

Anke Lemmens

PR

Muziekcommissie

Daniëlle Goossens

Muziekcommissie
Afmelden
Optredens

Laadploeg coördinatie

Ellen van den Broek

Aktiecommissie

Mieke Verbeek

Website

Aktiviteitencommissie