Kaarten concert Blizzert

Op 08-10-2022 in het Maaslandcentrum te Elsloo.
Voorverkoop € 12.50
Aan de deur € 15
Vul onderstaand formulier volledig in.

Na overmaking van het vereiste bedrag op

Rekening t.n.v. Jongerengroep Escolum
nr. NL03 RABO 0114 1114 80

ontvangt u bericht op het door u opgegeven mailadres over de verdere afhandeling.