Escolum 50 jaar in beeld

Popkoor Escolum bestaat dit jaar 50 jaar. Een mijlpaal waar we de komende periode uitgebreid bij stil staan. In die 50 jaar zijn vele honderden mensen uit Elsloo en de westelijke mijnstreek lid geweest en hebben zij hun muzikale steentje bijgedragen.

Gedurende de periode oktober 2022 tot juni 2023 vinden er in kader van dit jubileum allerlei activiteiten plaats met als absolute hoogtepunt de Muzikale Show op 15 april 2023 in het MLC.

In de maanden daaraan voorafgaand willen we een digitale tentoonstelling houden waarbij 50 jaar Escolum in beeld wordt gebracht. De voorbereiding en inrichting gebeurt door een commissie van 4 leden en 4 oud-leden van Escolum.

We zijn op zoek naar foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten, oude posters en andere documenten die wellicht deel kunnen gaan uitmaken van deze tentoonstelling. Leden, oud-leden en andere betrokkenen worden bij deze uitgenodigd hun historisch materiaal aan ons toe te sturen dan wel beschikbaar te stellen. Het materiaal zal op naam worden gearchiveerd en uiteraard terugbezorgd.

Heb je materiaal dan kun je dat bezorgen (in enveloppe voorzien van naam en adres) bij de volgende personen:

FRANS WILLEMS, EBURONENSTRAAT 25, STEIN

PAUL THOMASSEN, MGR.KERCKHOFSSTRAAT 22, ELSLOO

Materiaal kan ook digitaal worden toegestuurd aan: escolum50jaar@ziggo.nl. Let wel op dat je de bestanden niet te groot maakt Graag uiterlijk inleveren of insturen voor 1 december 2022. Voor vragen kun je bellen: 06-22577048.

Een van de onderdelen van ons jubileumprogramma is specifiek gericht op leden en oud-leden onder de naam:” verhalen vertellen”. Kijk voor verdere informatie van ons feestprogramma op de website.