Reünie “verhalen vertellen”

Geslaagde Reünie Popkoor Escolum

Ongeveer 100 leden en oud-leden hebben afgelopen zaterdag 11 maart jl. deelgenomen aan de Reünie van het koor met als thema “Verhalen vertellen”.
Naast leden die nog steeds in Elsloo wonen of naar de westelijke mijnstreek zijn uitgewaaid waren er ook leden aanwezig die over de grens zijn gaan wonen.
Per mail en post ontving het koor brieven met felicitaties van leden die niet aanwezig konden.
Naast het vele beeld- en geluidmateriaal wat te zien en te horen was, was er een heus Escolum Museum gemaakt. Daar kon iedereen langs lopen om zo verhalen, anekdotes en andere hilarische gebeurtenissen op te halen onder het genot van een hapje en een drankje.
Er werd afgesloten met een online Quiz om de kennis van 50 jaar Escolum te testen waarbij groepen het tegen elkaar op moesten nemen. De sfeer en het fanatisme was als vanouds en wat meteen weer werkte op de lachspieren.

De Reünie was de 4e activiteit uit ons jubileumprogramma. Er volgen er nog 3:

  1. Jubileumconcert 15 april 2023
  2. Ledenactiviteit 16 april 2023
  3. Slotconcert jubileumprogramma Kasteel Elsloo 2 juli 2023

    Voor meer info: www.Escolum.nl

Foto impressies

Video impressies

Escolum in GOUD

1972 – 2022

Wie goed kan rekenen weet dat Popkoor Escolum dit najaar haar 50-jarig jubileum viert.
Escolum werd in oktober van 1972 opgericht en laat nu nog steeds binnen en buiten de gemeente op muzikaal gebied van zich horen. Het is bijzonder dat een koor uit een klein dorp al zo lang bestaat en telkens haar publiek weet te verrassen. Zelfs een pandemie heeft het koor doorstaan.
Nadat de maatregelen vanwege Covid 19 in maart versoepelden is het koor snel aan de slag gegaan. Natuurlijk moet dit heuglijk feit groots gevierd worden, en wel met een feestavond en jubileumconcert. Zoals het Escolum betaamt wordt er weer gewerkt aan een spectaculaire show, dit keer getiteld: “All In”
De voorbereidingen voor zo’n groots concert nemen minimaal een jaar beslag. Daarom is ervoor gekozen om het jubileumconcert uit te stellen naar zaterdag 15 april 2023.

Reünie en verhalen vertellen Popkoor Escolum

Tijdens het jubileumjaar van Popkoor Escolum zijn er allerlei activiteiten. Op 11 maart 2023 vindt de reünie van Popkoor Escolum plaats onder de titel ”verhalen vertellen”. De reünie is bedoeld voor alle leden en oud-leden en heeft plaats in het Maaslandcentrum te Elsloo. Iedereen heeft zo zijn eigen ervaringen, herinneringen en anekdotes of gekke dingen meegemaakt in zijn of haar Escolum tijd. Heel leuk om die verhalen er weer bij te halen en met elkaar te delen. 

Op 11 maart zal tevens de tentoonstelling Escolum 50 jaar in beeld worden geopend. Via de digitale weg kunnen jullie dan kennis nemen van 50 jaar historie. We proberen zoveel als mogelijk mensen rechtstreeks te benaderen via andere media zoals onder andere facebook. Mocht je iemand kennen die niet op de hoogte is dan voel je vrij om hem of haar hierop te attenderen.

We maken er in ieder geval een ouderwetse, gezellige “Escolum avond” van. Doe je mee? Laat het dan even weten door een mail te sturen naar:escolum50jaar@ziggo.nl voor 1 maart 2023!

Via de mail ontvang je dan ook de detailinformatie over de avond. Tot 11 maart!!!! Tot slot wijzen we je op onze grote jubileum show welke op 15 april plaatsheeft. Hou er rekening mee “vol is vol !” 

Escolum 50 jaar in beeld

Popkoor Escolum bestaat dit jaar 50 jaar. Een mijlpaal waar we de komende periode uitgebreid bij stil staan. In die 50 jaar zijn vele honderden mensen uit Elsloo en de westelijke mijnstreek lid geweest en hebben zij hun muzikale steentje bijgedragen.

Gedurende de periode oktober 2022 tot juni 2023 vinden er in kader van dit jubileum allerlei activiteiten plaats met als absolute hoogtepunt de Muzikale Show op 15 april 2023 in het MLC.

In de maanden daaraan voorafgaand willen we een digitale tentoonstelling houden waarbij 50 jaar Escolum in beeld wordt gebracht. De voorbereiding en inrichting gebeurt door een commissie van 4 leden en 4 oud-leden van Escolum.

We zijn op zoek naar foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten, oude posters en andere documenten die wellicht deel kunnen gaan uitmaken van deze tentoonstelling. Leden, oud-leden en andere betrokkenen worden bij deze uitgenodigd hun historisch materiaal aan ons toe te sturen dan wel beschikbaar te stellen. Het materiaal zal op naam worden gearchiveerd en uiteraard terugbezorgd.

Heb je materiaal dan kun je dat bezorgen (in enveloppe voorzien van naam en adres) bij de volgende personen:

FRANS WILLEMS, EBURONENSTRAAT 25, STEIN

PAUL THOMASSEN, MGR.KERCKHOFSSTRAAT 22, ELSLOO

Materiaal kan ook digitaal worden toegestuurd aan: escolum50jaar@ziggo.nl. Let wel op dat je de bestanden niet te groot maakt Graag uiterlijk inleveren of insturen voor 1 december 2022. Voor vragen kun je bellen: 06-22577048.

Een van de onderdelen van ons jubileumprogramma is specifiek gericht op leden en oud-leden onder de naam:” verhalen vertellen”. Kijk voor verdere informatie van ons feestprogramma op de website.